Seznam oborů

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
Obchodně provozní pracovník civilního letectví

Zaměření tohoto oboru klade vysoké nároky na praktické dovednosti v oblasti odbavování cestujících, vystavovaní a prodeji letenek, prací s cestovními doklady a odbavením letadel na letišti. Předmět praxe je od druhého ročníku zajištěn na letištních pracovištích za živého provozu a na dalších pracovištích týkajících se cestovního ruchu. Součástí výcviku je výuka airline systémů Amadeus a Altea. Pro práci s rezervačním systémem Amadeus mohou rovněž získat mezinárodně platný diplom Amadeu. Žáci tohoto oboru také absolvují kurz "Dangerous goods IATA regulations" a závěrečnou zkouškou získají mezinárodní certifikát.

Mechanik elektrotechnik (ŠVP Avionik) 26-41-L/01

Návrh učebních dokumentů oboru zpracovala skupina našich pedagogů ve spolupráci s odborníky z praxe se zaměření na avioniku letadlových přístrojů. Tento studijní obor studentům umožní zvládnout základní prvky avionické výbavy letadla, které zahrnují komunikační a radiové vybavení, sofistikované letecké přístroje a digitální technologie se zařízením především využívané k přenosu dat. Výsledná úroveň jejich znalostí a praktických dovedností plně vyhovuje standardům daných mezinárodními předpisy.

Letecký mechanik 23-45-L/02

Obsah učiva oboru Letecký mechanik je každoročně aktualizován podle změn letadlového parku ČSA, Travel Service a je v souladu s předpisy PART 147. Část předmětů vyučují odborníci z letiště, kteří přenášejí do výuky nejnovější poznatky z praxe. Odborný výcvik probíhá od 3. ročníku na vybraných pracovištích údržby našich sociálních partnerů, jako jsou například ČSA Technics, Travel Service, HPH Kutná Hora, Bell helicopter, LA composite, Letecké služba Policie ČR.

Nabízíme tyto studijní obory
Školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí v sekretariátu ředitelky školy.
 
seznam oborů seznam oborů seznam oborů seznam oborů
 
© 2021-2022 SOŠ civilního letectví, Praha-Ruzyně e-mail: info@skolacivilniholetectvi.cz