Maturitní zkoušky 2023/2024

Aktuální informace o státní maturitě naleznete na webových stránkách maturita.cermat.cz, kde jsou údaje ke společné části nové maturitní zkoušky. Žákům a učitelům jsou zde k dispozici ilustrační verze didaktických testů a z předchozích let.


Termíny pro školní rok 2023/2024

3.4.2024 Písemná práce ČJ – profilová část maturitní zkoušky
4.4.2024 Písemná práce AJ – profilová část maturitní zkoušky
5.4.2024 Písemná práce NJ – profilová část maturitní zkoušky
2.5.-7.5.2024 Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
9.5.-13.5.2024 Praktická maturitní zkouška 4.AOP
13.5.-15.5.2024 Praktická maturitní zkouška 4.BOP
13.5.–15.5.2024 Praktická maturitní zkouška 4.LM a 4.ME
21.5.-24.5.2024 Ústní část maturitní zkoušky třídy 4.AOP
21.5.-24.5.2024 Ústní část maturitní zkoušky třídy 4.LM
27.5.-30.5.2024 Ústní část maturitní zkoušky třídy 4.BOP
27.5.-29.5.2024 Ústní část maturitní zkoušky třídy 4.ME

Způsob a formy ukončení vzdělávání pro školní rok 2023/2024

dokument ke stažení

A: společná část MZ

povinné zkoušky: Český jazyk a literatura (didaktický test)
Cizí jazyk nebo matematika (didaktický test)
nepovinné zkoušky: Matematika (pokud nebyla zvolena v povinné části MZ; didaktický test)
Cizí jazyk (pokud nebyl zvolen v povinné části MZ; didaktický test)
Matematika rozšiřující – nepovinná (písemná)


B: profilová část MZ

1. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
předmět forma zkoušky
Ekonomika ústní
Letecký zeměpis ústní
Letecká přeprava v praxi praktická
Český jazyk a literatura/cizí jazyk písemná

Ke stažení
V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovila ředitelka školy
tato témata pro zkoušky profilové části:
Rámcový obsah praktické zkoušky
Letecký zeměpis
Ekonomika
Letecká přeprava v praxi
Kánon z českého jazyka
63-41-M/01 Maturitní témata z anglického jazyka
63-41-M/01 Maturitní témata z německého jazyka

2. 23-45-L/02 Letecký mechanik
předmět forma zkoušky
Technologie a elektronické systémy ústní
Letecká technika ústní
Technologie oprav letadel praktická
Český jazyk a literatura/cizí jazyk písemná

Ke stažení
V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovila ředitelka školy
tato témata pro zkoušky profilové části:
Rámcový obsah praktické zkoušky - technologie oprav letadel
Technologie a elektronické systémy
Letecká technika
Kánon z českého jazyka
23-45-L/02 Maturitní témata z anglického jazyka

3. 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (ŠVP Avionik)
předmět forma zkoušky
Elektronické systémy ústní
Letadlové systémy ústní
Technologie oprav palubních přístrojů praktická
Český jazyk a literatura/cizí jazyk písemná

Ke stažení
V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovila ředitelka školy
tato témata pro zkoušky profilové části:
Rámcový obsah praktické zkoušky - technologie oprav palubních přístrojů
Elektronické systémy
Letadlové systémy
Kánon z českého jazyka
26-41-L/01 Maturitní témata z anglického jazyka

Nabízíme tyto studijní obory
Školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí v sekretariátu ředitelky školy.
 
 
© 2021-2022 SOŠ civilního letectví, Praha-Ruzyně e-mail: info@skolacivilniholetectvi.cz