Naše škola nabízí tyto studijní obory:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, Obchodně provozní pracovník civilního letectví

Od školního roku 2009/2010 je nově otevřen tento obor se zaměřením v oblasti odbavování cestujících a odbavování letadel v letecké dopravě. Předmět praxe je od druhého ročníku zajištěn na letištních pracovištích za živého provozu a na dalších pracovištích týkajících se cestovního ruchu. Úzce spolupracujeme s Letištěm Praha, ČSA Handling, Menzies Aviation a s leteckými společnostmi, jako jsou například Smartwings, ČSA, KLM, AIR FRANCE, LUFTHANSA a další. Součástí výcviku je výuka airline systémů Amadeus a SITA DCS.


26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (ŠVP Avionik)

Návrh učebních dokumentů oboru zpracovala skupina našich pedagogů ve spolupráci s odborníky z praxe. Zaměření tohoto studijního oboru studentům umožní zvládnout základní prvky avionické výbavy letadla, zahrnující komunikační a radiové vybavení, sofistikované letecké přístroje a digitální technologie a zařízení především využívané k přenosu dat. Výsledná úroveň jejich znalostí a praktických dovedností plně vyhovuje standardům daných mezinárodními předpisy (JAR147/PART66).


23-45-L/02 Letecký mechanik

Obsah učiva oboru Letecký mechanik je každoročně aktualizován podle změn letadlového parku našich sociálních partnerů a je v souladu s předpisy JAR 66. Část předmětů vyučují odborníci z letiště, kteří přenášejí do výuky nejnovější poznatky z praxe. Odborný výcvik probíhá od 3. ročníku na letadlové technice školy (L-29 Delfín) a od 4. ročníku na vybraných pracovištích údržby a oprav letadel.

simulátor
 
Bakaláři
Aktuality

Na základě nařízení Vlády ČR se s účinností od 14.10.2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. Od 14.10.2020 do odvolání se žáci SOŠ CL vzdělávají distančním způsobem. Toto opatření se týká také praktického vyučování a odborného výcviku.  Žáci se řídí aktuálním rozvrhem pro distanční výuku a ostatními pokyny pedagogů. 

Ing. Ludmila Turečková

ředitelka SOŠ CL 

KATALÁNSKO 2021 

1. Bohužel vzhledem k epidemiologické situaci se nemůže odjet ani  podzimní termín, proto se  poznávací zájezd přesměrovává na jaro, přesné datum oznámíme, až bude stanoven termín písemné slohové maturitní práce z českého jazyka. Předpokládáme týden po 20. dubnu a co nejdříve upřesníme.  Pokud budou mít přihlášení studenti současných 4. ročníků splněny všechny podmínky pro klasifikaci, mohou se rozhodnutím ředitelky školy akce zúčastnit a využít pedagogický doprovod ke konzultacím.

2. Případné přihlášení či odhlášení  náhradníků prosím do 31.října - kabinet č.10, Mgr. Krausová. Doplatek za jarní termín předpokládám na přelomu února a března. Pokud by i jarní zájezd byl vzhledem k pandemii ohrožen, zájezd se zruší a požádáme o vrácení zálohy, bez stornovacích poplatků.

3. Vrácení zálohy odhlášeným žákům můžeme řešit až po 31. říjnu, tedy po aktualizaci počtu zúčastněných Katalánsko 2021.Výsledky přijímacího řízení
  • Studijní obor 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (ŠVP Avionik)
  • Studijní obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Obchodně provozní pracovník civilního letectví)
 

simulátor Boeing 737NG

Naše škola nabízí výcvik
a provádění zkoušek podle

Part 147

Klikněte pro více informací a přihlášení.
Průzkum spokojenosti

Úřad pro civilní letectví ČR
nám udělil toto
Osvědčení a oprávnění

Thumbnail image for ~/_img/Osvedceni.jpg

studium na vysokých školách

naše škola podporuje
Projekt Řemeslo žije
 
© 2017-2018 SOŠ civilního letectví, Praha-Ruzyně e-mail: info@skolacivilniholetectvi.cz