Naše škola nabízí tyto studijní obory:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, Obchodně provozní pracovník civilního letectví

Od školního roku 2009/2010 je nově otevřen tento obor se zaměřením v oblasti odbavování cestujících a odbavování letadel v letecké dopravě. Předmět praxe je od druhého ročníku zajištěn na letištních pracovištích za živého provozu a na dalších pracovištích týkajících se cestovního ruchu. Úzce spolupracujeme s Letištěm Praha, ČSA Handling, Menzies Aviation a s leteckými společnostmi, jako jsou například Smartwings, ČSA, KLM, AIR FRANCE, LUFTHANSA a další. Součástí výcviku je výuka airline systémů Amadeus a SITA DCS.


26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (ŠVP Avionik)

Návrh učebních dokumentů oboru zpracovala skupina našich pedagogů ve spolupráci s odborníky z praxe. Zaměření tohoto studijního oboru studentům umožní zvládnout základní prvky avionické výbavy letadla, zahrnující komunikační a radiové vybavení, sofistikované letecké přístroje a digitální technologie a zařízení především využívané k přenosu dat. Výsledná úroveň jejich znalostí a praktických dovedností plně vyhovuje standardům daných mezinárodními předpisy (JAR147/PART66).


23-45-L/02 Letecký mechanik

Obsah učiva oboru Letecký mechanik je každoročně aktualizován podle změn letadlového parku našich sociálních partnerů a je v souladu s předpisy JAR 66. Část předmětů vyučují odborníci z letiště, kteří přenášejí do výuky nejnovější poznatky z praxe. Odborný výcvik probíhá od 3. ročníku na letadlové technice školy (L-29 Delfín) a od 4. ročníku na vybraných pracovištích údržby a oprav letadel.

Den otevřených dveří trochu jinak...
Pojďte si naší školu prohlédnout virtuálně

simulátor
 
Bakaláři
Aktuality

Odborný výcvik a Praxe

Od pondělí 26.4.2021 se obnovují praxe a odborný výcvik 1.-3.ročníků oboru LM a ME a 2.-3. ročníků oboru EP. Bližší informace k PX a OV poskytnou vedoucí odborného výcviku a praxe. Žáci budou testováni samo odběrovými antigenními testy. 

Viz instruktážní video: 

http://youtu.be/2AbljENQn78


Přijímací řízení

Pozvánky k přijímacímu řízení byly odeslány na adresy zákonných zástupců dne 14. 04. 2021. Z důvodu ochrany zdraví při probíhající pandemii, je třeba dodržovat všechna nařízení, která vyplývají z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a pokyny z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Především se jedná o povinné testování uchazečů a nutnost zakrytí dýchacích cest.

Aktuálně platné znění příslušných předpisů naleznete v sekci pro uchazeče.

Maturita 2021

Nové termíny praktických maturitních zkoušek a ústních maturitních zkoušek najdete  v sekci Dokumenty - Informační servis.

Aktuální informace k přijímacímu řízení

Oznámení SOŠ CL o termínech konání školní přijímací zkoušky pro rok 2021/2022

Střední odborná škola civilního letectví, Praha-Ruzyně stanovuje termíny konání školní přijímací zkoušky pro přijetí do 1.ročníku oborů Ekonomika a podnikání (63-41-M/01), Letecký mechanik (23-45-L/02) a Mechanik elektrotechnik ( 26-41-L/01) v řádném termínu na dny: 

1. termín středa 5.května 2021

2. termín čtvrtek 6.května 2021

Školní přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:  

1. termín pondělí 31.5. 2021

2. termín úterý 1.6. 2021

Pozvánky k přijímacímu řízení se budou rozesílat 14 dní před konáním přijímacího řízení. Sledujte prosím naše webové stránky pro případnou změnu v organizaci přijímacího řízení.

Děkujeme 

Dle nařízení MŠMT probíhá od 4.1.2021 distanční výuka. Všichni žáci se řídí rozvrhy platnými pro distanční výuku. Praxe oboru LM, ME a OP neprobíhají. 

simulátor Boeing 737NG

Naše škola nabízí výcvik
a provádění zkoušek podle

Part 147

Klikněte pro více informací a přihlášení.
Průzkum spokojenosti

Úřad pro civilní letectví ČR
nám udělil toto
Osvědčení a oprávnění

Thumbnail image for ~/_img/Osvedceni.jpg

studium na vysokých školách

naše škola podporuje
Projekt Řemeslo žije
 
© 2017-2018 SOŠ civilního letectví, Praha-Ruzyně e-mail: info@skolacivilniholetectvi.cz