Naše škola nabízí tyto studijní obory:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, Obchodně provozní pracovník civilního letectví

Od školního roku 2009/2010 je nově otevřen tento obor se zaměřením v oblasti odbavování cestujících a odbavování letadel v letecké dopravě. Předmět praxe je od druhého ročníku zajištěn na letištních pracovištích za živého provozu a na dalších pracovištích týkajících se cestovního ruchu. Úzce spolupracujeme s Letištěm Praha, ČSA Handling, Menzies Aviation a s leteckými společnostmi, jako jsou například Smartwings, ČSA, KLM, AIR FRANCE, LUFTHANSA a další. Součástí výcviku je výuka airline systémů Amadeus a SITA DCS.


26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (ŠVP Avionik)

Návrh učebních dokumentů oboru zpracovala skupina našich pedagogů ve spolupráci s odborníky z praxe. Zaměření tohoto studijního oboru studentům umožní zvládnout základní prvky avionické výbavy letadla, zahrnující komunikační a radiové vybavení, sofistikované letecké přístroje a digitální technologie a zařízení především využívané k přenosu dat. Výsledná úroveň jejich znalostí a praktických dovedností plně vyhovuje standardům daných mezinárodními předpisy (JAR147/PART66).


23-45-L/02 Letecký mechanik

Obsah učiva oboru Letecký mechanik je každoročně aktualizován podle změn letadlového parku našich sociálních partnerů a je v souladu s předpisy JAR 66. Část předmětů vyučují odborníci z letiště, kteří přenášejí do výuky nejnovější poznatky z praxe. Odborný výcvik probíhá od 3. ročníku na letadlové technice školy (L-29 Delfín) a od 4. ročníku na vybraných pracovištích údržby a oprav letadel.

Den otevřených dveří trochu jinak...
Pojďte si naší školu prohlédnout virtuálně

simulátor
 
Bakaláři
Aktuality
Dle nařízení MŠMT probíhá od 4.1.2021 distanční výuka. Všichni žáci se řídí rozvrhy platnými pro distanční výuku. Praxe oboru LM, ME a OP neprobíhají. 

Den otevřených dveří 16.1. 2020 se z důvodu vyhlášených proti epidemiologických opatření nekoná. Místo dne otevřených dveří Vám nabízíme video prohlídku naší školy. Další informace o studiu na naší škole naleznete v záložce pro uchazeče.

Informace o Přípravných kurzech na přijímací řízení pro školí rok 2021/2022

Vážení rodiče, milí uchazeči,

vzhledem k nastaveným proti epidemiologickým podmínkám a  systému rozvolňování nejsme bohužel schopni realizovat prezenční přípravné kurzy pro přijímací řízení na školní rok 2021/2022 a on-line výuka by v současné situaci nebyla funkční. Velice nás to mrzí, ale věříme, že i tak budete úspěšní.    

Mgr. Jaroslava Krausová, garant projektu


Výsledky přijímacího řízení
  • Studijní obor 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (ŠVP Avionik)
  • Studijní obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Obchodně provozní pracovník civilního letectví)
 

simulátor Boeing 737NG

Naše škola nabízí výcvik
a provádění zkoušek podle

Part 147

Klikněte pro více informací a přihlášení.
Průzkum spokojenosti

Úřad pro civilní letectví ČR
nám udělil toto
Osvědčení a oprávnění

Thumbnail image for ~/_img/Osvedceni.jpg

studium na vysokých školách

naše škola podporuje
Projekt Řemeslo žije
 
© 2017-2018 SOŠ civilního letectví, Praha-Ruzyně e-mail: info@skolacivilniholetectvi.cz