Naše škola nabízí tyto studijní obory:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, Obchodně provozní pracovník civilního letectví

Od školního roku 2009/2010 je nově otevřen tento obor se zaměřením v oblasti odbavování cestujících a odbavování letadel v letecké dopravě. Předmět praxe je od druhého ročníku zajištěn na letištních pracovištích za živého provozu a na dalších pracovištích týkajících se cestovního ruchu. Úzce spolupracujeme s Letištěm Praha, ČSA Handling, Menzies Aviation a s leteckými společnostmi, jako jsou například Smartwings, ČSA, KLM, AIR FRANCE, LUFTHANSA a další. Součástí výcviku je výuka airline systémů Amadeus a SITA DCS.


26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (ŠVP Avionik)

Návrh učebních dokumentů oboru zpracovala skupina našich pedagogů ve spolupráci s odborníky z praxe. Zaměření tohoto studijního oboru studentům umožní zvládnout základní prvky avionické výbavy letadla, zahrnující komunikační a radiové vybavení, sofistikované letecké přístroje a digitální technologie a zařízení především využívané k přenosu dat. Výsledná úroveň jejich znalostí a praktických dovedností plně vyhovuje standardům daných mezinárodními předpisy (JAR147/PART66).


23-45-L/02 Letecký mechanik

Obsah učiva oboru Letecký mechanik je každoročně aktualizován podle změn letadlového parku našich sociálních partnerů a je v souladu s předpisy JAR 66. Část předmětů vyučují odborníci z letiště, kteří přenášejí do výuky nejnovější poznatky z praxe. Odborný výcvik probíhá od 3. ročníku na letadlové technice školy (L-29 Delfín) a od 4. ročníku na vybraných pracovištích údržby a oprav letadel.

Den otevřených dveří trochu jinak...
Pojďte si naší školu prohlédnout virtuálně

simulátor
 
Bakaláři
Aktuality

Podzimní ústní maturitní zkoušky

Podzimní ústní maturitní zkoušky se budou konat 14. 09. 2021.

Protikoronavirová opatření pro účast na třídních schůzkách

V rámci protikoronavirových opatření je třeba, aby se zákonní zástupci, kteří se zúčastní třídních schůzek budoucích 1. ročníků prokázali:

negativním výsledem antigenního testu (ne starší než 72 hodin)

negativním výsledkem PCR testu (ne starší než týden)

dokladem o alespoň první dávce očkování (minimálně tři týdny po její aplikaci), nebo nejdéle 180 dní od pozitivního testu

doklady je možné nahradit čestným prohlášením

Při pobytu v budově školy je třeba mít zakryté dýchací cesty respirátorem

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu najdete v sekci dokumenty.
Třídní schůzky pro rodiče přijatých uchazečů všech oborů do 1. ročníku šk. roku 2021/2022.
Vážení rodiče/zákonní zástupci, srdečně Vás zveme na první třídní schůzku nově přijatých žáků do 1. ročníků, která se koná ve středu 23. června 2021 od 16,00 hod. v budově školy.
Pro obory Letecký mechanik a avionik přineste prosím, informaci o konfekční velikosti oblečení, výšce postavy, obvodu pasu, obvodu hrudníku a velikosti obuvi budoucích žáků.
Děkujeme

Výsledky přijímacího řízení
  • Studijní obor 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (ŠVP Avionik)
  • Studijní obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP Obchodně provozní pracovník civilního letectví)
 

simulátor Boeing 737NG

Naše škola nabízí výcvik
a provádění zkoušek podle

Part 147

Klikněte pro více informací a přihlášení.
Průzkum spokojenosti

Úřad pro civilní letectví ČR
nám udělil toto
Osvědčení a oprávnění

Thumbnail image for ~/_img/Osvedceni.jpg

studium na vysokých školách

naše škola podporuje
Projekt Řemeslo žije
 
© 2017-2018 SOŠ civilního letectví, Praha-Ruzyně e-mail: info@skolacivilniholetectvi.cz