Aktuality
22.5.2020

Přijímací zkoušky 2020 

Termíny  přijímacích zkoušek na SOŠ CL a důležitá upozornění

Školní přijímací zkouška:

4.6.2020 uchazeči oboru EP, kteří podali přihlášku na 1. termín

5.6.2020 uchazeči oboru EP, kteří podali přihlášku na 2. termín

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

8.6. 2020 (dle JZS viz pozvánka)

 

 

Upozorňujeme uchazeče, že je nutné přinést s sebou na přijímací zkoušky Čestné prohlášení o neexistenci virové choroby (viz webové stránky školy, sekce dokumenty) a to následovně:

4.6. obor EP - již na školní kolo PZ (dle pozvánky)

5.6. obor EP - již na školní kolo PZ (dle pozvánky)

8.6. obor LM, ME - na jednotnou přijímací zkoušku (dle pozvánky)

Žádáme uchazeče, aby před příchodem do školy dodržovali před školou a v prostorách budovy školy odstup 2 metry a aby měli nasazenou roušku.


18.5.2020

Milí žáci, vážení rodiče !

Vzhledem k rozvolnění situace se nám podařilo zorganizovat 25.5. od 14:30 do 16:10 ještě jednu lekci Přípravných kurzů. Abychom mohli dodržet hygienická pravidla ( 15 žáků ve skupině ), prosíme rezervujte si účast na tel. čísle: 602 371 087 od 20.5 - od 21.5. v čase od 17:00 do 19:00 hod.

Žáci budou mít s sebou:

- ochranou roušku a sáček

- vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaku virového infekčního onemocnění prohlášení je v sekci dokumenty /

Děkuji, Mgr. Jaroslava Krausová


12.5.2020

Termíny maturitních zkoušek 2019/2020

1. 6. 2020 DT angličtina a DT matematika

2.6. 2020 DT český jazyk

3.6. 2020 Matematika +

10.-15.6.2020 Ústní MZ 4.AOP

10.-15.6.2020 Ústní MZ 4.LM

16.-19.6.2020 Ústní MZ 4.BOP

17.6.-18.6.2020 Ústní MZ 4. ME

11.5.2020 

Termíny maturitních zkoušek 2019/2020

Praktická MZ 4.AOP - 25.-26.5.2020
Praktická MZ 4. BOP - 27.-28.5.2020
Praktická MZ 4.ME - 25.-27.5.2020
Praktická MZ 4.LM - 25.-27.5.2020

Časový harmonogram oboru EP  je v dokumentech jednotlivých tříd. 

6.5.2020

Hodnocení výsledků vzdělávání na konci školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí studenti,

dle pokynů MŠMT v návaznosti na nouzový stav a přijatá opatření bude postup při hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vycházet z Vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020. Zmíněnou vyhlášku najdete v sekci dokumenty.

Ing. Ludmila Turečková

ředitelka školy

5.5.2020

MOŽNOST KONZULTAČNÍCH HODIN PRO MATURANTY  

Informace o obnovení osobní přítomnosti studentů závěrečných ročníků středních škol od 11. května 2020 za účelem přípravy na maturitní zkoušky a jejích hygienických podmínkách.

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je umožněna osobní přítomnost studentů závěrečných ročníků ve škole od 11. 5. 2020 za podmínky dodržení všech hygienických opatření viz. dokument Ochrana zdraví a provoz SŠ pro období přípravy na maturitní zkoušku v období do konce školního roku 2019/2020 a splnění povinnosti podepsat Čestné prohlášení a odevzdat ho při prvním vstupu do školy konzultujícímu učiteli.  

Studenti závěrečných ročníků mají do školy umožněn přístup výhradně po předchozí domluvě s příslušným vyučujícím.

Vyučující, který si pozve studenta na konzultaci, je povinen si vést evidenci o docházce pozvaných žáků do školy.

Ing. Ludmila Turečková

ředitelka školy 

V sekci dokumenty jsou uloženy dokumenty: Ochrana zdraví a provoz SŠ pro období přípravy na maturitní zkoušku v období do konce školního roku 2019/2020 a Čestné prohlášení.

31.3.2020

Přípravné kurzy

 

Vážení rodiče a uchazeči, 

omlouváme se za ukončení kurzu pouze distanční formou. Vzhledem k situaci se již nemůžeme sejít, tak Vám alespoň přejeme klidnou hlavu a hodně štěstí u přijímacích zkoušek.

 

Mgr. Srpová

Mgr. Krausová


25.3.2020

1) KMD

Pokud by se nekonalo 24. dubna představení v ND, uschovejte si vstupenky, bude možné jejich přerezervování.

 

2) Katalánsko 2020

Akce je přerezervována na říjen, pokud jste již uhradili doplatek 4450,- Kč a nechcete ho mít do té doby uložený na účtě zájezdu, obraťte se na paní hospodářku Renatu Královou a požádejte o jeho vrácení.

17.3. 2020

Přípravné kurzy

Milí žáci, 

na záložce Pro uchazeče Vám zasíláme obsah neodučených lekcí – teorii i procvičování. Správnost řešení nebudeme hodnotit, slouží k Vašim potřebám. Pevně věříme, že nám situace dovolí se před Vašimi zkouškami ještě setkat.

Mgr. Krausová

Mgr. Srpová

16.3. 2020

Přípravné kurzy

Vzhledem k nastalé situaci rušíme do odvolání prezenční výuku Přípravných kurzů. Obsah neodučených lekcí průběžně umístíme na našich webových stránkách v záložce Dokumenty pro uchazeče. Současně, zřejmě v souladu s instrukcemi vyučujících na ZŠ, doporučujeme:

  • sledování stránek prijimacky.cermat.cz (jednotná přijímací zkouška – testování)
  • pořady ČT vyprofilované pro žáky 9. tříd k jednotné přijímací zkoušce

Mgr. Jaroslava Krausová

16.3.2020

Z rozhodnutí vlády ČR je škola od 11. 03. 2020 uzavřena.

Provoz kanceláře školy bude částečně zajištěn v dopoledních hodinách pro neodkladné úřední záležitosti, nejlépe po dohodě na tel. č. 770 113 140. 

Pokud si žáci potřebují vyzvednout učivo ze své skříňky, učiní tak v úterý, nebo ve středu 17. – 18. 03. 2020 v dopoledních hodinách, po předchozí domluvě na tel. č. 770 177 204.

Aktuální informace najdete na webových stránkách www.soscl-ruzyne.cz

Webové stránky budou aktualizovány každý den v 15:00 hod.


16.3.2020

Informace ke školnímu zájezdu Katalánsko

Všichni účastníci jsou v současné situaci pojištěni na stornování, což činí 80% zálohy (možnost navrácení 2400,- Kč).

Škola upřednostňuje ve stávající situaci přerezervování zájezdu na školní rok 2020/21 – září/říjen, což by znamenalo převedení zálohy v plné výši. Pokud by se komukoliv termín nehodil, vyřeší se toto doplněním náhradníků.

Pokud by některý z účastníků nechtěl mít zálohu 3000,- Kč vloženou, může uplatnit storno. Škola zálohy nemůže vracet, protože jsou odeslány CK Monatour. Pojišťovací kartičky jsou u Mgr. Krausové. Prosím, ale vyčkejte do pominutí mimořádného stavu.

Doplatek 4450,- Kč neposílejte, pokud již byl uhrazen, je na účtu školy a paní hospodářka ho bude vracet. Termín oznámíme.

       Jakékoliv další dotazy – Mgr. Krausová

15.3.2020

Informace pro rodiče a žáky SOŠ CL

Dle nařízení Bezpečnostní rady státu budou až do odvolání uzavřeny školy v České republice. Protože nevíme, jak dlouho toto opatření bude platit, budou se žáci SOŠ CL vzdělávat prostřednictvím online komunikace s jednotlivými vyučujícími, kteří nastaví pro tuto mimořádnou situaci pravidla. V souvislosti s tímto opatřením je potřeba, aby žáci pravidelně kontrolovali e-maily, popř. jiná média, na kterých se s pedagogy domluví, plnili požadovaná zadání a komunikovali s jednotlivými vyučujícími. 

O ukončení uzavření školy vás budeme včas informovat.

Děkuji za pochopení.

Ing. Ludmila Turečková

ředitelka školy

Obědy

Do konce tohoto týdne (tj. do 13.3.) mají všichni žáci obědy ve školní jídelně stornované. Obědy na příští týden tj. od 16.3. si musí žáci nebo jejich zákonní zástupci zrušit sami.


Naše škola nabízí tyto studijní obory:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, Obchodně provozní pracovník civilního letectví

Od školního roku 2009/2010 je nově otevřen tento obor se zaměřením v oblasti odbavování cestujících a odbavování letadel v letecké dopravě. Předmět praxe je od druhého ročníku zajištěn na letištních pracovištích za živého provozu a na dalších pracovištích týkajících se cestovního ruchu. Úzce spolupracujeme s Letištěm Praha, ČSA Handling, Menzies Aviation a s leteckými společnostmi, jako jsou například Smartwings, ČSA, KLM, AIR FRANCE, LUFTHANSA a další. Součástí výcviku je výuka airline systémů Amadeus a SITA DCS.


26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (ŠVP Avionik)

Návrh učebních dokumentů oboru zpracovala skupina našich pedagogů ve spolupráci s odborníky z praxe. Zaměření tohoto studijního oboru studentům umožní zvládnout základní prvky avionické výbavy letadla, zahrnující komunikační a radiové vybavení, sofistikované letecké přístroje a digitální technologie a zařízení především využívané k přenosu dat. Výsledná úroveň jejich znalostí a praktických dovedností plně vyhovuje standardům daných mezinárodními předpisy (JAR147/PART66).


23-45-L/02 Letecký mechanik

Obsah učiva oboru Letecký mechanik je každoročně aktualizován podle změn letadlového parku našich sociálních partnerů a je v souladu s předpisy JAR 66. Část předmětů vyučují odborníci z letiště, kteří přenášejí do výuky nejnovější poznatky z praxe. Odborný výcvik probíhá od 3. ročníku na letadlové technice školy (L-29 Delfín) a od 4. ročníku na vybraných pracovištích údržby a oprav letadel.

simulátor
 

simulátor Boeing 737NG

Naše škola nabízí výcvik
a provádění zkoušek podle

Part 147

Klikněte pro více informací a přihlášení.
Průzkum spokojenosti

Úřad pro civilní letectví ČR
nám udělil toto
Osvědčení a oprávnění

Thumbnail image for ~/_img/Osvedceni.jpg

studium na vysokých školách

naše škola podporuje
Projekt Řemeslo žije
 
© 2017-2018 SOŠ civilního letectví, Praha-Ruzyně e-mail: info@skolacivilniholetectvi.cz