O naší škole

Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně, jako jediná škola v České republice, vyučuje čtyřletý studijní obor Obchodně provozní pracovník civilního letectví.

Zaměření tohoto oboru klade vysoké nároky na praktické dovednosti v oblasti odbavování cestujících a odbavování letadel v letecké dopravě. Praxe je od druhého ročníku zajištěna na letištních pracovištích za živého provozu a na dalších pracovištích týkajících se cestovního ruchu.

Součástí výcviku je výuka airline systémů Amadeus a SITA DCS.

Obsah učiva oboru Letecký mechanik je každoročně aktualizován podle změn letadlového parku našich sociálních partnerů a v souladu s předpisy PART 147.

Část předmětů vyučují odborníci z letiště, kteří přenášejí do výuky nejnovější poznatky z praxe. Odborný výcvik probíhá od 3. ročníku na vybraných pracovištích údržby a oprav letadel.

Na základě požadavků leteckých dopravců byla od školního roku 2006/2007 rozšířena vzdělávací nabídka školy o nový obor Mechanik elektronik, se zaměřením na avioniku.

Návrh učebních dokumentů oboru zpracovala skupina našich pedagogů ve spolupráci s odborníky z praxe. Zaměření tohoto studijního oboru studentům umožní zvládnout základní prvky avionické výbavy letadla, zahrnující komunikační a radiové vybavení, sofistikované letecké přístroje a digitální technologie a zařízení především využívané k přenosu dat. Výsledná úroveň jejich znalostí a praktických dovedností bude plně vyhovovat standardům daných mezinárodními předpisy.

Rokem 2006 se začíná psát nová historie tohoto školského zařízení. Kromě změny názvu, který lépe vystihuje vzdělávací nabídku školy a zahájení výuky nového studijního oboru „Avionik“, se podařilo získat pro výukové účely z přebytků Armády ČR letoun L-29.

Obsah učiva oboru Obchodně provozní pracovník civilního letectví byl rozšířen ve spolupráci s výcvikovým střediskem CATC o některé moduly pro výkon profese palubní průvodčí. Škola získala licenci pro výuku programu Amadeus.

V roce 2013 za podpory sociálních partnerů školy a našeho zřizovatele (Řízení letového provozu ČR, Českého Aeroholdingu a Magistrátu hlavního města Prahy) byl uveden do provozu školní letecký simulátor letadla BOEING 737NG.

V roce 2020 rozšiřujeme flotilu našich letadel o typy Zlín 142 a Skyleader 400.

Naše škola neustále reaguje na potřeby mezinárodní civilní letecké dopravy, kdy inovace v letectví přenáší do výuky vyučovaných oborů.

Videopředstavení naší školy

Videopředstavení naší školy

Nabízíme tyto studijní obory
Školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí v sekretariátu ředitelky školy.
 

simulátor Boeing 737NG

 
© 2021-2022 SOŠ civilního letectví, Praha-Ruzyně e-mail: info@skolacivilniholetectvi.cz