Klub přátel školy

Placení příspěvků do Klubu rodičů.
Při platbě není potřeba uvádět variabilní symbol, je ale důležité napsat do poznámky příjmení studenta a třídu.
Výbor sdružení Klubu tímto děkuje rodičům.

Disponibilita transparentního účtu Klubu rodičů k 19.1.2018
Osobou oprávněnou pro disponování s účtem Klubu rodičů je aktuálně zvolena pí. Lenka Vojtaššáková.

Oznámení:
Ke dni 18. 1. 2018 byl Ing. Luboš Zahradník členskou schůzí odvolán z funkce předsedy Klubu rodičů a přátel SOŠ CL.
Volba nového předsedy KRPŠ proběhne na schůzi výboru sdružení KRPŠ, která se koná dne 8. 2. 2018 od 17.00 hod.

Vážení rodiče,
předkládám vám vyúčtování plesu který se konal dne 4. 12. 2015, zápis ze schůze klubu dne 12. 11. 2015 a přehled výdajů a příjmů od června 2015 do 31. 12. 2015. Jsou to 3 soubory ve formátu pdf.

Máte-li k těmto vyúčtování jakýkoliv dotaz, napište mi prosím na mail klubu.

Další schůze zástupců jednotlivých tříd Klubu rodičů bude zhruba v polovině února 2016. Kdo má zájem se zúčastnit, nechť mi napíše a já ho zařadím do své databáze pro komunikaci s členy výboru.

Děkuji a přeji pěkný den.

Tomáš Medek

Schůze výboru Klubu rodičů se konala dne 17. 3. 2015 v budově školy od 16.30.

Program schůze:
- výsledky hospodaření Klubu za rok 2014
- přehled zaplacených a nezaplacených příspěvků ve školním roce 2014/2015
- vyúčtování plesu leden 2015
- finanční situace Klubu
- plán hospodaření na rok 2015 a výhledově 2016
- různé

Ke stažení: zápis ze schůze Klubu rodičů

Za výbor Klubu
Tomáš Medek

Vážení rodiče,
na této stránce najdete veškeré informace k dění v Klubu rodičů, zápisy ze schůzí a další infomace o činnosti.
Informace budou průběžně doplňovány.
V případě vašich dotazů prosím pište na e-mail: klubsoscl@gmail.com.

Děkuji

Tomáš Medek, předseda Klubu rodičů

Dne 3. 12. 2014 proběhla v budově školy schůze výboru Klubu rodičů.
Na níže uvedeném odkazu je ke stažení ve formátu pdf stručný zápis ze schůze výboru.
Budete-li mít zájem o celé znění, napište mi prosím na klubový mail a já vám podrobný zápis zašlu.

Děkuji

za výbor Klubu rodičů
Tomáš MedekHlavní účet Klubu rodičů (transparentní účet)
107-7142110207/0100
https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/klub-rodicu-a-pratel-soscl-praha-ruzyne-klub-rodi

Podúčet - zřízen pro konání plesu v lednu 2015
http://www.kb.cz/cs/on-line-sluzby/on-line-informace/transparentni-ucty/291776895-klub-rodicu-a-pratel-soscl-praha-ruzyne/detail-uctu-1078682310247.shtml
Zápis členské schůze KRPS ze dne 18. 1. 2018
Dokument zde ke stažení
Zápis ze schůze 1.11.2017
Dokument zde ke stažení
Zápis ze schůze 12.11.2015
Dokument zde ke stažení
Přehled výdajů a příjmů
Dokument zde ke stažení
Ples vyúčtování
Dokument zde ke stažení
Stanovy
Dokument zde ke stažení
Dokumenty pro rodiče
Dokument zde ke stažení

Nabízíme tyto studijní obory
Školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí v sekretariátu ředitelky školy.
 
dokumenty dokumenty dokumenty
 
© 2017-2018 SOŠ civilního letectví, Praha-Ruzyně e-mail: info@skolacivilniholetectvi.cz