Výcvik a provádění zkoušek podle Part-147


Podmínky pro přihlašování:

 • Je nutné se přihlásit alespoň 10 dní před samotnou zkouškou (viz nejpozdější termín odeslání přihlášky) a řídit se níže popsaným postupem.
 • Staženou a vyplněnou přihlášku z těchto stránek pošlete na adresu part66@skolacivilniholetectvi.cz
 • Kapacita jednoho termínu je omezena na deset uchazečů. Po odeslání přihlašovacího emailu společně s vyplněnou přihláškou obdržíte v nejkratší možné době potvrzovací email, ve kterém naleznete informaci, zda jste na zkoušky přihlášen případně (pokud je již v té době kapacita vyčerpána) Vám bude nabídnut jiný termín.
 • Po obdržení potvrzovacího emailu uhraďte platbu za zkoušku pomocí platebních údajů v ceníku.
 • Jeden termín pro jednoho uchazeče je omezen takovým počtem testů, které nesmí přesáhnout v součtu čistých časů na zkoušku 4 hodiny. Viz tabulka jednotlivých modulů.
 • Platba musí být provedena minimálně 3 dny před termínem (úhrada musí být viditelná v den konání zkoušky na účtu školy).
 • Do přihlášek, prosím, jasně zapište skutečnost, zda si v daném termínu přejete psát test i esej z modulu či pouze esej nebo test (týká se modulů Letecká legislativa, Postupy údržby a Lidský činitel).
 • Pokud se nezúčastníte termínu, který máte již zaplacen, jedinou akceptovatelnou omluvou je potvrzení od lékaře v ostatních případech platba propadá.
 • Zkouška v daném termínu se uskuteční pouze v případě, že se na ni přihlásí minimálně 4 zájemci. V opačném případě Vám bude nabídnut jiný termín.

V den konání zkoušky s sebou přineste:

a) Doklad totožnosti
b) Vytištěnou a podepsanou přihlášku
c) Psací potřeby
d) Potvrzení o platbě

Je možná konzultace k danému modulu. Tuto žádost doručujte rovněž emailem (čas a způsob konzultace se bude řešit individuálně podle počtu zájemců a časových možností vyučujícího). platba za konzultaci je stanovená ceníkem.

Jakmile budete chtít vystavit osvědčení o absolvovaných modulech, napište nám prosím na níže uvedenou emailovou adresu.

POZOR! Změna emailu ke komunikaci ohledně zkoušek part 66!

Případné dotazy zasílejte na email part66@skolacivilniholetectvi.cz


Termíny zkoušek:

 • Od školního roku 2018/2019 je k dispozici nová přihláška. K přihlášení stačí vyplnit formulář v pdf, uložit a přímo odeslat na emailem. Ke zkoušce pak přinést tento soubor vytisknutý a podepsaný.
 • Konzultace na jednotlivé moduly
 • Kontaktujte prosím přímo jednotlivé konzultanty:
 • M6,M8,M10,M11,M13,M14,M15,M17a Ing.Václav Javůrek email:javurek@skolacivilniholetectvi.cz
 • M7a Martin Zenker email: zenker@skolacivilniholetectvi.cz
 • M3,M4,M5,M9a Jaroslav Capouch email:capouch@skolacivilniholetectvi.cz
 • Všechny zkoušky začínají ve 14:30 v učebně č. 6
 • Termín zkouškyNejpozdější termín odeslání přihlášky
  21. 9. 202213. 9. 2022
  5. 10. 202227. 9. 2022
  19. 10. 202211. 10. 2022

Podmínky opravných testů
(řídí se dle dokumentu CAA-ZLP-121, norma ÚCL)

 • Opravný test je možné psát až 90 dnů od neúspěšného řádného testu.
 • Pokud uchazeč absolvoval konzultaci, zkracuje se tato doba na 30 dnů od řádného testu.
 • U každého modulu jsou možné pouze 3 pokusy. Další 3 pokusy jsou možné až po jednoroční čekací lhůtě.

Dokumenty ke stažení:

Úřad pro civilní letectví ČR
nám udělil toto
Osvědčení a oprávnění

Thumbnail image for ~/_img/Osvedceni.jpg
 
© 2021-2022 SOŠ civilního letectví, Praha-Ruzyně e-mail: info@skolacivilniholetectvi.cz