Výcvik a provádění zkoušek podle Part-147


Podmínky pro přihlašování:

 • Je nutné přihlásit se minimálně tři týdny před samotnou zkouškou níže popsaným způsobem.
 • Stáhnutou a vyplněnou přihlášku z těchto stránek pošlete na adresu soscl.zkouskypart66@email.cz
 • Kapacita jednoho termínu je omezena na deset uchazečů. Po odeslání přihlašovacího emailu společně s vyplněnou přihláškou obdržíte v nejkratší možné době potvrzovací email, ve kterém naleznete informaci, zda jste na zkoušky přihlášen případně (pokud je již v té době kapacita vyčerpána) Vám bude nabídnut jiný termín.
 • Po obdržení potvrzovacího emailu uhraďte platbu za zkoušku pomocí platebních údajů v ceníku.
 • Jeden termín pro jednoho uchazeče je omezen takovým počtem testů, které nesmí přesáhnout v součtu čistých časů na zkoušku 4 hodiny. Viz tabulka jednotlivých modulů.
 • Platba musí být provedena minimálně 3 dny před termínem (úhrada musí být viditelná v den konání zkoušky na účtu školy).
 • V jednom termínu bude umožněno psát eseje z modulů Letecká legislativa a Postupy údržby pouze 3 zájemcům (z důvodu rychlosti opravování).
 • Do přihlášek, prosím, jasně zapište skutečnost, zda si v daném termínu přejete psát test i esej z modulu či pouze esej nebo test (týká se modulů Letecká legislativa, Postupy údržby a Lidský činitel).
 • Pokud se nezúčastníte termínu, který máte již zaplacen, jedinou akceptovatelnou omluvou je potvrzení od lékaře v ostatních případech platba propadá.

V den konání zkoušky s sebou přineste:

a) Doklad totožnosti
b) Vytištěnou a podepsanou přihlášku
c) Psací potřeby
d) Potvrzení o platbě

Je možná konzultace k danému modulu. Tuto žádost doručujte rovněž emailem (čas a způsob konzultace se bude řešit individuálně podle počtu zájemců a časových možností vyučujícího). platba za konzultaci je stanovená ceníkem.

Případné dotazy zasílejte na email soscl.zkouskypart66@email.cz


Termíny zkoušek:

 • Od školního roku 2018/2019 je k dispozici nová přihláška. K přihlášení stačí vyplnit formulář v pdf, uložit a přímo odeslat na emailem. Ke zkoušce pak přinést tento soubor vytisknutý a podepsaný.
 • Konzultace na jednotlivé moduly
 • Kontaktujte prosím přímo jednotlivé konzultanty:
 • M6,M8,M10,M11,M13,M14,M15,M17a Ing.Václav Javůrek email:javurek@skolacivilniholetectvi.cz
 • M7a Ing.Ondřej Bayer email:bayer.ondrej@csatechnics.com
 • M3,M4,M5,M9a Jaroslav Capouch email:capouch@skolacivilniholetectvi.cz
 • Všechny zkoušky začínají ve 14:30
 • Termíny zkoušek š.r. 2019/2020
  Termín zkoušky PŘIHLÁŠKU zaslat nejpozději PLATBU zaslat nejpozději do
  23.10.2019 16.10.2019 16.10.2019
  13.11.2019 30.10.2019 6.11.2019
  11.12.2019 27.11.2019 4.12.2019
  15.1.2020 1.1.2020 8.1.2020
  19.2.2020 5.2.2020 12.2.2020
  11.3.2020 26.2.2020 4.3.2020
  29.4.2020 15.4.2020 22.4.2020
  20.5.2020 6.5.2020 13.5.2020
  17.6.2020 3.6.2020 10.6.2020

Podmínky opravných testů
(řídí se dle dokumentu ZLP-052, norma ÚCL)

 • Opravný test je možné psát až 90 dnů od neúspěšného řádného testu.
 • Pokud uchazeč absolvoval konzultaci, zkracuje se tato doba na 30 dnů od řádného testu.
 • U každého modulu jsou možné pouze 3 pokusy. Další 3 pokusy jsou možné až po jednoroční čekací lhůtě.

Dokumenty ke stažení:

Úřad pro civilní letectví ČR
nám udělil toto
Osvědčení a oprávnění

Thumbnail image for ~/_img/Osvedceni.jpg
 
© 2017-2018 SOŠ civilního letectví, Praha-Ruzyně e-mail: info@skolacivilniholetectvi.cz